Election.vn / Tranhcu.com

Nơi tổ chức tranh cử cho các dự án trong phong trào Việt Nam Thức Giấc

Một thành viên của Association.vn

Một dự án được ươm mầm từ phong trào Việt Nam Thức Giấc


Tất cả những vị trí trong danh sách bên dưới chỉ dành cho người có ít nhất cha hoặc mẹ là người gốc Việt, không cần có quốc tịch Việt Nam và không cần sống tại Việt Nam ngoại trừ vị trí chủ tịch các cộng đồng địa phương thì phải là người đang sống tại địa phương đó.

Pupil.vn - Cộng đồng học sinh Việt Nam toàn cầu

Tất cả các vị trí trong danh sách bên dưới chỉ dành cho những ai đang là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 mới được tranh cử.

Chủ tịch Cộng đồng học sinh Việt Nam toàn cầu Pupil.vn

Chủ tịch Cộng đồng học sinh cấp một 1.Pupil.vn (chỉ học sinh cấp một mới được tranh cử)

Chủ tịch Cộng đồng học sinh cấp hai 2.Pupil.vn (chỉ học sinh cấp hai mới được tranh cử)

Chủ tịch Cộng đồng học sinh cấp ba 3.Pupil.vn (chỉ học sinh cấp ba mới được tranh cử)

Chủ tịch Cộng đồng học sinh tại mỗi tỉnh thành (63 người) như:

Chủ tịch Cộng đồng học sinh Hà Nội HaNoi.Pupil.vn, Đà Nẵng DaNang.Pupil.vn ...

Chủ tịch Cộng đồng học sinh Việt Nam tại mỗi quốc gia như:

Chủ tịch Cộng đồng học sinh Việt Nam tại Nhật Bản Japan.Pupil.vn, Hoa Kỳ US.Pupil.vn ...

Student.vn - Cộng đồng sinh viên Việt Nam toàn cầu

Tất cả các vị trí trong danh sách bên dưới chỉ dành cho những ai đang là sinh viên tại bất kỳ trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên toàn cầu mới được tranh cử.

Chủ tịch Cộng đồng sinh viên Việt Nam toàn cầu Student.vn

Chủ tịch Cộng đồng sinh viên tại mỗi tỉnh thành (63 người) như:

Chủ tịch Cộng đồng sinh viên Hà Nội HaNoi.Student.vn, Đà Nẵng DaNang.Student.vn ...

Chủ tịch Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại mỗi quốc gia như:

Chủ tịch Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản Japan.Student.vn, Hoa Kỳ US.Student.vn ...