Election.vn

Nơi tranh cử để quản trị các cộng đồng được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com

Giới thiệu

Các dự án cộng đồng được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com cần có một ban quản trị, vì vậy cần thành lập một ban chuyên tổ chức việc bầu chọn và bãi nhiệm ban quản trị cho các cộng đồng này. Đó là lý do ThucGiac.com thành lập Ban cầu cử Election.vn

Các cộng đồng đang tranh cử

Các cộng đồng nghề nghiệp

CÁC CHUYÊN GIA

NGÀNH SƯ PHẠM

NGÀNH KIẾN TRÚC

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các cộng đồng sản xuất & dịch vụ

Cộng đồng của các trường đại học

Hiện nay ThucGiac.com mới chỉ thành lập một vườn ươm thử nghiệm cho trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vnUAH.Association.vn. Dự kiến cộng đồng các trường đại học khác sẽ được thành lập khi có người tranh cử để quản trị.

Nếu bạn muốn tranh cử để quản trị cộng đồng trường đại học mà bạn là cựu sinh viên, giảng viên, hoặc đại diện nhà trường thì hãy đăng ký tranh cử và ghi tên miền trường đại học của bạn trong biểu mẫu. Election.vn sẽ tổ chức tranh cử và thành lập cộng đồng cho bất kỳ trường đại học, cao đẳng, trung cấp nào có trụ sở tại Việt Nam hoặc có tên miền ".edu.vn"

Tranh cử để quản trị các cộng đồng UAH