Luật bầu cử và bãi nhiệm

Rule.Election.vn / Luat.TranhCu.com

Luật này được áp dụng cho tất cả các dự án thuộc phong trào Việt Nam Thức Giấc được liệt kê tại What.Thuczac.com nhằm tạo ra một sân chơi công bằng và minh bạch tuyệt đối mà ở đó chỉ những người Việt Nam có tài, có tâm, có tầm mới được mọi người lựa chọn để nắm giữ những vị trí chủ chốt cho đến khi họ không còn giữ được những điều đó, hoặc đã tiến hóa nhận thức lên một mức cao hơn.

Luật bầu cử

Điều : Người trúng cử được chọn dựa trên kết quả bình chọn trong group kín của phần mềm bảo mật nhất thế giới Telegram.org. Chỉ thành viên của phong trào Việt Nam Thức Giấc Thuczac.com có tên điện tử Name.Bidanh.com mới được tham gia vào các group này để bình chọn bằng số điện thoại mà họ đã đăng ký tên điện tử Ename.vn. Luôn cài đặt chế độ anonymous (ẩn tên người đã bình chọn) khi tạo bình chọn trong group.

Các chức vụ LevelD.Realgame.vn sẽ được bầu trong các group của riêng cộng đồng đó. Ví dụ bầu các chức danh thủ lĩnh và tiểu thủ lĩnh của cộng đồng Engineer.vn thì sẽ được bầu trong group G.Engineer.vn.

Các chúc vụ LevelE.Realgame.vn sẽ được bầu trong group G.Thuczac.com

Thời gian bầu cử diễn ra từ 7h đến 17h trong một ngày bất kỳ được thông báo trước ít nhất một tuần trên kênh Telegram t.Thuczac.com.

Mẫu bình chọn sẽ được đóng lúc 17h và được lưu vĩnh viễn trên group G.Thuczac.com để tất cả mọi người đều có thể kiểm tra và xem lại. Tin thể hiện kết quả bình chọn này trong group sẽ được gắn với một tên miền như 1234.Tranhcu.com để có thể dễ dàng trích dẫn và chia sẻ về kết quả này cho mọi người có thể kiểm tra.

Luật bầu cử này chỉ áp dụng cho các chức vụ: Chủ tịch cộng đồng lớn như Engineer.vn, chủ tịch các cộng đồng chuyên ngành (Group) như Civil.Engineer.vn, chủ tịch các cộng đồng địa phương như HaNoi.Engineer.vn, và chủ tịch các ban như Publisher.vn. Các vị trí khác chịu sự quản lý trực tiếp của ai thì do người đó bổ nhiệm và bãi nhiệm. Các chủ tịch cộng đồng lớn như Engineer.vn vẫn có thể dùng uy tín của mình tham gia vận động tranh cử và viết thư tiến cử cho cho các vị trí chủ tịch cộng đồng con thuộc cộng đồng của mình nhưng không có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các vị trí này.

Việc bầu cử sẽ diễn ra ba vòng:

Vòng bảng: Do Telegram.org chỉ cho phép bình chọn tối đa 10 lựa chọn nên vòng bảng chỉ được bình chọn tối đa 10 người để chọn ra 5 người có số phiếu cao nhất vào vòng bán kết. 10 người này sẽ do Election.vn lựa chọn dựa trên các thông tin sau:

  • Nội dung tranh cử trên website YourName.TranhCu.com, ưu tiên có các video tranh cử.

  • Số thư tiến cử càng nhiều và người tiến cử càng uy tín thì càng tốt. Đặc biệt ưu tiên những người có thư tiến cử từ các cộng đồng và từ phong trào ThucGiac.com

  • Thời gian tham gia phong trào càng lâu càng có lợi thế, những đóng góp cho phong trào thể hiện trên YourName.Sponsor.vn càng nhiều càng được ưu tiên.

Vòng bán kết: bầu 5 ứng cử viên được chọn từ vòng bảng để chọn ra 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất vào vòng chung kết.

Vòng chung kết: bầu 2 ứng cử viên chọn từ vòng bán kết để chọn một người có số phiếu cao hơn trúng cử.

Nếu các ứng cử viên có số phiếu bằng nhau không thể chọn lựa theo luật trên thì Hội đồng sáng lập phong trào Việt Nam Thức Giấc sẽ bổ nhiệm một người.

Nếu số ứng cử viên ít hơn 5 người thì không cần thực hiện vòng bảng.

Trong quá trình diễn ra việc bầu cử, tất cả mọi người (kể cả những người ngoài phong trào Việt Nam Thức Giấc) đều có quyền tố giác hành vi gian lận trong quá trình bầu cử, hoặc tố cáo những hành vi tiêu cực của các ứng cử viên mà họ biết trong quá khứ tại Complain.vn hoặc ThanPhien.com. Những thông tin này sẽ được điều tra xác minh và có thể dẫn đến quyết định hủy kết quả bầu cử của ứng viên và chuyển sang ban kỷ luật để xử lý tiếp.

Kết quả trúng cử chính thức sẽ được công bố sau một tuần kể từ ngày bầu cử vòng chung kết nếu không có người khiếu nại hoặc tố giác hành vi gian lận trong quá trình bầu cử tại Complain.vn / ThanPhien.com. Nếu có sự khiếu nại, tố giác, hoặc bất cứ sự bất thường nào thì cần phải tiến hành điều tra cho đến khi có kết quả chính thức mới được công bố.


Luật bãi nhiệm

Bất cứ ai (kể cả người ngoài phong trào Việt Nam Thức Giấc) đều có quyền tố cáo hành vi tiêu cực hoặc than phiền về sự yếu kém năng lực của bất cứ thành viên nào tại Complain.vn / ThanPhien.com để ban Kỷ luật điều tra xác minh và tiến hành bình chọn cho việc bãi nhiệm chức vụ của thành viên này.

Election.vn sẽ tạo một bình chọn trong group G.Thuczac.com với tiêu đề "Bãi nhiệm [chức vụ + tổ chức] - Name.Bidanh.com" với hai lựa chọn là "Đồng ý" và "Không đồng ý". Bình chọn này sẽ đóng sau 72 giờ. Nếu số đồng ý lớn hơn 50% thì thành viên này cần có một cuộc họp với ban quản trị Association.vn để giải trình.

Trong trường hợp bất thường hoặc khẩn cấp có liên quan đến hoạt động gián điệp thì Hội đồng sáng lập Việt Nam Thức Giấc có quyền bãi nhiệm tức thời hoặc tạm thời bất cứ vị trí nào và có quyền khóa tài khoản của thành viên này để phục vụ cho việc điều tra.